Badania naukowe potwierdzające skuteczność zjonizowanej wody zasadowej

Prezentujemy tutaj Państwu zbiór obszernych opracowań naukowych, wykonanych przez niezależne organizacje badawcze i rozwojowe, a potwierdzających niewiarygodne właściwości wody zasadowej produkowanej w jonizatorach wody.

Efektywność wody kwaśnej w pozbyciu się E-coli O157:H7, Salmonella anteritidis i Listeria monocytogenes

Kilka zdań z artykułu

Woda kwaśna jest produkowana w jonizatorach wody jako efekt uboczny procesu elektrolizy. Badany był wpływ wody kwaśnej na pozbycie się  bakterii E-coli O157:H7, Salmonella anteritidis i Listeria monocytogenes. Te bakterie są najczęściej rozprzestrzeniające się z pokarmem. Były znajdowane wielu pokarmach. Drób, jajka, mięso, mleko, owoce i warzywa były nośnikami jednej albo więcej odmian tych bakterii i były przyczyną wybuchu chorób. Program redukcji patogenów rekomenduje dezynfekcję jako efektywny sposób redukcji patogenów w pokarmie. Badania przeprowadzone w Japonii wykazały że elektrolityczna woda kwaśna z niskim poziomem soli wykazuje mocne właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze…

Wyniki w skrócie

Rezultaty wykazały, że woda kwaśna jest bardzo efektywna w zabijaniu E-coli O157:H7, S. enteritidis i L. monocytogenes, ukazując praktyczną możliwość użycia w odkażaniu pokarmów i pojemników.

Pełny tekst opracowania w języku angielskim


Elektrolityczna woda redukowana (Zjonizowana woda alkaliczna) podczas dializy naprawia uszkodzenia komórek T u pacjentów w końcowych stadiach chorób nerek z przewlekłą hemodializą.

Kilka zdań z pracy

Uszkodzenia komórek T z powodu stresu oksydacyjnego w ostatnich stadiach chorób nerek poddawanych hemodializie prowadzą do zwiększonej apoptozy T komórek i zmiany markerów powierzchniowych Th1/Th2…

Antyoksydacyjna woda zredukowana była używana podczas dializy dla pacjentów w ostatnich stadiach chorób nerek dla zmniejszenia apoptozy nazywanej stresem oksydacyjnym…

Wyniki w skrócie

Przez rok używana zjonizowana woda alkaliczna efektywnie łagodziła apoptozę komórek T, zmieniała markery powierzchniowe i komórkowy cytokin u pacjentów.

Pełny tekst opracowania w języku angielskim


Efektywność antyoksydacyjna wody bogatej w wodór na pacjentów z potencjalnym zespołem metabolicznym – otwarte badanie pilotażowe.

Kilka zdań z pracy

Zespół metaboliczny wykazuje się zespołem zaburzeń metabolicznych i antropometrycznych, w które wchodzi nadmierna waga, hiperglikemia, nadciśnienie… Nadmierna ilość wolnych rodników i innych form reaktywnego tlenu wywołuje stres oksydacyjny.  Najnowsze badania wykazały że stres oksydacyjny jest patogenezą zespołu metabolicznego… Wyjawiono że wodór ma terapeutyczne właściwości antyoksydacyjne poprzez sukcesywne niszczenie cytotoksycznych reaktywnych form tlenu w tkankach…

Wyniki w skrócie

Woda bogata wodorem pokazuje potencjalnie nową terapeutyczną i prewencyjną strategię w leczeniu zespołu metabolicznego.

Pełny tekst opracowania w języku angielskim


Ochronny mechanizm zasadowej wody jonizowanej przeciw uszkodzeniom Beta-komórek wywołanym alloksanem: Niszczący efekt przeciw reaktywnym formom tlenu.

Kilka zdań z artykułu.

Reaktywne formy tlenu wywołują nieodwracalne uszkodzenia dla biologicznych makromolekuł wywołując wiele chorób. Elektrolityczna woda zasadowa, może poprawiać stan przy wielu chorobach, może chronić beta komórki w trzustce…

Wyniki

Zasadowa woda, będąc antyoksydantem może niszczyć komórkowe reaktywne formy tlenu w trzustce w Beta komórkach… woda zredukowana może znacznie zwiększyć poziom ATP i wydzielanie insuliny.

Pełny tekst opracowania w języku angielskim


Bakteriobójcze właściwości zjonizowanej wody kwasowej w stomatologii

Kilka zdań z artykułu

W USA zostało wykonane wiele badań o niszczeniu bakterii w wodzie używanej w stomatologii. W Japonii po prostu nie ma tego problemu.  Od niedawna zaczęto w stomatologii i medycynie używać zjonizowanej wody kwaśnej. W tym studium objaśnimy efektywność wody kwaśnej na niszczenie bakterii w stomatologii.

Wyniki w skrócie

Studium te potwierdziło, że woda kwaśna może być używana jako środek przeciw skażeniom bakteryjnym w stomatologii.

Pełny tekst opracowania w języku angielskim


 

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00