Jony zawarte w wodzie martwej

W procesie elektrolizy składniki mineralne znajdujące się w wodzie ulegają podziałowi na jony dodatnie i ujemne. W wodzie martwej (kwasowej) występuje wówczas przewaga dodatnich jonów wodoru oraz ujemnych reszt kwasowych chloru, siarki i wodoru. czy wiesz, jakie jest znaczenie tych składników dla organizmu?

Na czym polega działanie wody martwej?

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00