Karcynogeneza – etapy powstawania nowotworów

Proces ten ma jeszcze dwie inne nazwy – kancerogeneza oraz nowotworzenie. Zachodzi on na poziomie jednej komórki DNA. Przebiega w organizmie człowieka przez wiele lat. Przeciętnie, na rozwój guza o średnicy 1cm potrzeba około 5 lat. Wszystko w znacznej mierze zależy jednak od rodzaju nowotworu i tkanki, która została zaatakowana. Czasami są to miesiące, a w innych wypadkach nawet dziesiątki lat. Mutacja komórek również nie przebiega w określonym czasie. Bywa, że nic nie dzieje się z nimi przez wiele lat. Mogą również przechodzić z jednego etapu do drugiego w bardzo krótkim czasie.

 

Pierwszy etap – Inicjacja

Ma miejsce wtedy, kiedy dochodzi do powstawania zmian w pojedynczej komórce. Czynniki kancerogenne powodują tworzenie się zmian w DNA człowieka. Jest to wynik błędu genetycznego lub elementów zewnętrznych. To na tym etapie mają miejsce niekontrolowane podziały komórek i mutacje genów. Bardzo często zdarza się, że komórka wychwytuje zmiany i stara się je naprawić. Jeśli to nie odniesie skutku, uruchamiane zostają procesy mające na celu zabicie komórki z wadą. Niekiedy jednak proces negatywnych zmian nie zostaje przez organizm zarejestrowany. Może też nie dojść do procesu apoptozy, czyli celowego uśmiercenia komórki. O zainicjowanej komórce mówimy wtedy, gdy zajdzie i przetrwa w niej mutacja mająca miejsce w zasięgu genów krytycznych, które odpowiadają za kontrolowanie życiowych funkcji. Wtedy to może wejść w ona w kolejny etap nowotworzenia. Na tym etapie bardzo ważne jest przeciwdziałanie wejścia komórki w następną fazę rozwoju. Bardzo pomocna okazuje się wtedy jonizowana woda. Alkaliczne środowisko utrudnia komórce rakowej przetrwanie.

 

Drugi etap – Promocja

Na tym etapie kancerogenezy w komórce zwiększa się tempo zachodzących zmian. Pogarsza się również jej funkcja i stabilność genomu. Reperacja DNA nie jest już możliwa. Wadliwa komórka usamodzielnia się i traci kontakt z pozostałymi komórkami. Zmienia się jej powierzchnia i struktura błony komórkowej. Geny nowotworów tzw. onkogeny powodują tworzenie nowych komórek w niekontrolowanym tempie. Jednocześnie dochodzi do dalszych mutacji tzw. inwersji, które uniemożliwiają apoptozę i zahamowanie podziałów komórki. Na tym etapie możliwe jest jeszcze jej całkowite usunięcie. W przeciwnym razie zaczynają tworzyć się przerzuty.

 

Trzeci etap – Progresja

Jest to najbardziej zaawansowana faza rozwoju nowotworu nazywana też uzłośliwieniem. Na tym etapie guz rośnie do takich rozmiarów, które pozwalają mu na samodzielne pobieranie tlenu i substancji odżywczych z powiększonych naczyń krwionośnych. Cały czas mają miejsce mutacje, w wyniku czego powstają nowe rodzaje zakażonych komórek. Spośród nich wybierane są te, które są najsilniejsze. Oddzielają się od podłożą i naciekają na sąsiednie tkanki, powodując przerzuty. W późniejszym stadium pojawiają się nawet w odległych organach. Proces ten jest już tak rozwinięty, że nie ma możliwości odwrócenia jego skutków.

Naukowcy niedawno udowodnili teorię mówiącą o tym, że rozmnażaniu ulegają tylko komórki macierzyste nowotworu. Odkrycie to może mieć wpływ na leczenie nowotworów.

 

 

.

 

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00