Powikłania kamicy nerkowej

Kamica nerkowa jest jedną z najczęstszych chorób układu moczowego. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności na tę chorobę. Zjawisko to niektórzy specjaliści przypisują błędom żywieniowym i zmianą w stylu życia, jaki niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny.

Na czym polega kamica nerkowa?

Choroba ta polega na tworzeniu się złogów w postaci kamieni nerkowych w obrębie układu moczowego. Złogi te powstają z substancji chemicznych naturalnie znajdujących się w moczu w formie rozpuszczonej. Jednak w kamicy nerkowej stężenie wyżej wymienionych substancji jest tak duże, że wytrącają się one z roztworu i występują w układzie moczowym w postaci krystalicznej. W zależności od rodzaju związków chemicznych, które budują kamień, mówimy o rodzaju kamicy nerkowej.

Jakie są powikłania kamicy nerkowej?

Pierwszym powikłaniem kamicy nerkowej, do jakiego może dojść, jest kolka nerkowa. Pojawia się ona w sytuacji, kiedy kamień nerkowy jest na tyle duży, że blokuje odpływ moczu z układu moczowego. Objawem kolki nerkowej jest silny, ostry ból. Pojawia się on w okolicy nerek i promieniuje w kierunku uda. Bólowi temu towarzyszyć może gorączka i dreszcze, zdarza się też wzdęcie brzucha, nudności, wymioty. Przy ataku kolki nerkowej u wielu chorych obserwuje się objawy ze strony układu moczowego, takie jak bolesne parcie na mocz, potrzebę częstego oddawania moczu, czy mocz zabarwiony krwią.

Kamień nerkowy, który spowodował atak kolki nerkowej musi zostać usunięty z układu moczowego. U wielu chorych następuje to w sposób naturalny, dzięki zastosowanym metodom leczenia lub małoinwazyjnym metodom chirurgicznym. W nielicznych przypadkach trzeba wykonać operację, ponieważ kamienie są zbyt duże, by wydobyć jej innymi metodami.

Kamica nerkowa – jakie mogą być inne powikłania?

Powikłaniem kamicy nerkowej może być wodonercze. Wodonercze spowodowane jest utrzymującym się przez dłuższy czas stanem, w którym odpływ moczu jest utrudniony, ponieważ drogi moczowe blokowane są przez kamień moczowy. Przy czym należy zaznaczyć, że pojęcie „dłuższego czasu” jest tutaj względne i zależy od stanu zdrowia oraz kondycji konkretnej osoby.

Bardzo często u osób cierpiących na utrudniony odpływ moczu dochodzi do zakażenia dróg moczowych. Jeżeli chory miał już objawy wodonercza i dodatkowo wdało się zakażenie to mamy do czynienia z roponerczem, które jest kolejnym powikłaniem kamicy nerkowej. Leczenie roponercza jest trudne i zazwyczaj wymaga operacji przy pełnej osłonie środkami bakteriobójczymi. Niekiedy w trakcie operacji okazuje się, że jedyną skuteczną metodą powstrzymania rozwijającego się zakażenia jest usunięcie nerki. Najskuteczniejszą metodą uniknięcia tak poważnych konsekwencji jest właściwa profilaktyka roponercza, a więc szybkie i skuteczne leczenie wodonercza i zakażeń układu moczowego. Z tego powodu zaleca się chorym, u których w trakcie ataku kolki nerkowej pojawiła się gorączka, natychmiastowe udanie się do lekarza.

Jakie mogą być pozostałe skutki kamicy nerkowej?

Powikłaniem kamicy nerkowej, wynikającym z utrudnionego odpływu moczu, mogą być częste zakażenia dróg moczowych. Nie musi towarzyszyć im wodonercze czy atak kolki nerkowej, żeby konsekwencje częstych infekcji bateryjnych układu moczowego były groźne. Drobnoustroje, rozwijające się w układzie moczowym, mogą powodować wytrącanie się kamieni nerkowych Powikłania kamicy nerkowejstruwitowych. Kolejne złogi w układzie moczowym będą utrudniały jego pracę. Dodatkowo konsekwencją rozkładu przez bakterie mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla jest alkalizacja moczu, a w środowisku zas
adowym łatwiej wytrącają się fosforan wapnia. Trzeba też zauważyć, że kamienie struwitowe bardzo szybko się rozwijają i mogą wypełnić miedniczkę lub kielichy nerkowe. Wtedy mamy już do czynienia z upośledzeniem funkcjonowania nerek i całego układu moczowego. Częste zakażenia układu moczowego, które są skutkiem kamicy nerkowej, mogą w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia kłębuszków nerkowych, co niestety wiąże się z niewydolnością nerek. W niektórych przypadkach sytuacja ta kończy się dializami, a nawet usunięciem nerki, czy też jej przeszczepem.

Teraz, kiedy już znasz wszystkie konsekwencje nieleczonej kamicy nerkowej, zobacz, jak bardzo może wspomóc proces leczenia oraz profilaktykę tej choroby poprzez stosowanie wody zjonizowanej.

 

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00